menu facebook instagram twitter guest

EXPRMNTL/ÂGE D’OR » COMPETITION #6 – 56’


Program 2017 » Competitions 2017 » Âge D’or 2017 » Impatience 2017COMPETITION #6 – 56’

Sunday
22.10.2017 / 19:00
Ledoux

ATELIER D’EXPRESSION  Âge d’Or 

FRIEDL VOM GRÖLLER, AUSTRIA-SENEGAL 2016
b&w, 20’, 16 mm, v : SILENT 

Dit portret van een kunstenaarsgemeenschap, gedraaid in ‘het ex-pressie-atelier’ van een psychiatrisch ziekenhuis in de buurt van Dakar en op een strand waar Senegalese worstelaars trainen, heeft een voor de filmmaker ongewone duur (de meeste van haar films duren net één spoel, zijnde drie minuten). In de film vinden we haar ethiek terug van het aangaan van een niet-hiërarchische relatie met de gefilmde mensen, van een echte ontmoeting. Een choreografie van lichamen en handen, gefilmde schilderijen en aangrijpende camera-blikken.

Tourné dans « l’atelier d’ex-pression » d’un hôpital psychiatrique près de Dakar et sur une plage où évoluent des lutteurs sénégalais, ce portrait d’une communauté d’artistes a une longueur rare chez la cinéaste (dont la plupart des films durent une bobine /3’) mais on y retrouve son éthique d’une relation non hiérarchique et d’une vraie rencontre avec les personnes qu’elle filme. Chorégraphie des corps et des mains, peintures filmées et de bouleversants regards-caméra.

Shot in ‘the ex-pression studio’ of a psychiatric hospital near Dakar and on a beach where Senegalese wrestlers are working out, this portrait of a community of artists has an unusual duration for the filmmaker (most of her films last one reel, or just three minutes). In the film we see her entering into a non-hierarchical relationship with the people filmed. A choreography of bodies and hands, filmed paintings and moving camera-gazes.

BURIED IN LIGHT IMPATIENCE 

GAUTAM VALLURI, INDIA-FRANCE 2016
colour, 7’, Digital file, v : NO DIALOGUE 

Ergens in de bossen van het onderbewuste reist een slaapwandelaar door de overblijfselen van een verloren stad. De mensen en dieren zijn hier een deel van de architectuur geworden ; de fijnere details daarvan worden onthuld door het bewegende licht van de zon. Echo’s van een mogelijk verleden hoor je in alle hoeken. Vandaag is deze plaats een archeologische site verloren in het niemandsland tussen droom en herinnering.

Quelque part dans les sous-bois de l’inconscient, un somnambule erre parmi les restes d’une cité perdue. Ici, les hommes et les animaux font désormais partie de l’architecture. Les détails les plus minimes en sont révélés par les mouvements de la lumière du soleil, et des échos d’un possible passé s’y font entendre dans tous les coins. Cet endroit est désormais un site archéologique, perdu dans un no man’s land, entre rêve et mémoire.

Somewhere in the forests of the sub-conscious, a sleepwalker journeys through the remains of a lost city. Here the people and animals have become part of the architecture, the finer details of which are revealed through the moving light of the sun. Echoes of a possible past are heard in all corners. This place is now a somnambular archaeological site, lost in the no man’s land between dream and memory.

AN OLD DOG’S DIARY  Âge d’Or  

SHUMONA GOEL & SHAI HEREDIA, INDIA 2015
b&w, 11’, Digital file, v : ENGLISH – HINDI, sub : ENGLISH 

An Old Dog’s Diary toont het bewogen leven van de indische schilder Francis Newton Souza aan de hand van fragmenten uit zijn geschriften, brieven en tekeningen.

An Old Dog’s Diary dresse, en un puzzle d’évocations fragmentaires, le portrait du peintre indien Francis Newton Souza. Le film fait entrer en résonance des fragments de ses écrits, des lettres et des dessins, tous chargés des souvenirs d’une vie mouvementée

An Old Dog’s Diary assembles, in puzzle-piece evocations, a portrait of the painter Francis Newton Souza. The film links fragments of his writings, letters and drawings that are charged with memories of an unsettled life.

SCRAPBOOK  Âge d’Or  

MIKE HOOLBOOM, CANADA 2015
b&w, 18’, Digital file, v : ENGLISH, sub : — 

 

 

Jeffrey Paull, genie van de verborgen camera en audiovisueel genezer, heeft deze beelden in 1967 gemaakt in een psychiatrisch ziekenhuis in Ohio. Scrapbook vertelt het verhaal van Donna Washington, in haar eigen woorden een onverschrokken autiste, wanneer ze vijftig jaar later de beelden ontdekt van haar voorbije ‘incarnaties’.

Jeffrey Paull, génie de la caméra cachée et guérisseur par l’audiovisuel, a capté ces images dans un hôpital psychiatrique de l’Ohio en 1967. Scrapbook raconte l’histoire d’une autiste intrépide, Donna Washington, alors qu’elle découvre, cinquante ans plus tard, les images d’une de ses « incarnations » passées.

Jeffrey Paull, genius of the hidden camera and audiovisual healer, captured these images in a psychiatric hospital in Ohio in 1967. Scrapbook tells the story of Donna Washington, in her own words an intrepid autistic, when she discovers the images of one of her past ‘incarnations’ – from fifty years ago.
/ /