menu facebook instagram twitter guest

EXPRMNTL/ÂGE D’OR » Tonino Debernardi 1


Program 2015 » Tonino DebernardiTonino Debernardi 1

Saturday
03.10.2015 / 19:00
Ledoux

Il mostro verde

Tonino Debernardi, Italy 1967

colour, 29’, DCP, V : NO DIALOGUE, CINEMATEK RESTORATION

De eerste film van Debernardi, gemaakt in samenwerking met de schilder-collagemaker Paolo Menzio, vernieuwt de klassieke perceptie van de cinema op een radicale manier door gebruik te maken van parallele projecties. Deze gewiekste hommage aan de B-film, die een cultfilm werd, viert de verbeeldingskracht via de figuren van Adam en Eva, Frankenstein, graaf Dracula en raadselachtige reptielmensen. Een verloren en vergeten film, waarvan het Filmarchief evenwel een kopie terugvond in zijn collectie, en die u wordt voorgesteld in een gerestaureerde digitale versie.

Vertoning ingeleid door Tonino Debernardi.

Le premier film de Debernardi, réalisé en collaboration avec le peintre-collagiste Paolo Menzio, propose, dans une approche radicalement renouvelée de la perception classique du cinéma, un dispositif de double projection parallèle. Hommage déluré aux films de série B, ce film, devenu culte, célèbre la puissance de l’imagination à travers les figures d’Adam et Ève, de la créature de Frankenstein, du comte Dracula et d’énigmatiques hommes-reptiles. Un film perdu et oublié, dont la Cinémathèque a retrouvé une copie dans ses collections, et qui sera présenté dans une version numérique restaurée.

Séance présentée par Tonino Debernardi.

Featuring a radically new approach to the traditional perception of cinema, Debernardi’s first film, made in collaboration with painter-collagist Paolo Menzio, proposes an apparatus of double parallel projections. In the meantime, Il mostro verde became a cult classic. It is a cheeky homage to B-movies that celebrates the power of imagination via the figures of Adam and Eve, Frankenstein’s creature, Count Dracula and enigmatic reptile men. Although the film was thought long lost and forgotten, the Belgian Film Archive has nevertheless found a copy in its collection. It will be presented in a restored digital version.

Screening introduced by Tonino Debernardi.