menu facebook instagram twitter guest

EXPRMNTL/ÂGE D’OR » INTERNATIONAL  JURY (2015)


INTERNATIONAL JURY 2015


Saul Levine  PRESIDENT OF THE JURY

 

Saul Levine (USA, 1943), filmmaker, filmprogrammeur en docent aan het Massachusetts College of Art and Design in Boston,  is ongetwijfeld een van de vurigste verdedigers van de experimentele en avant-gardecinema. Levine is auteur van bijna 100 films, de meeste gedraaid in Super 8 mm. Door zijn onvermoeibare verlangen om onafhankelijke film te verdedigen heeft deze ‘dissident van de Amerikaanse cinema’ (P. Adams Sitney) een massa jonge filmmakers beïnvloed.

Cinéaste, programmateur de films et enseignant au Massachusetts College of Art and Design de Boston, Saul Levine (USA, 1943) est sans conteste l’un des plus fervents défenseurs du cinéma expérimental et d’avant-garde. Auteur de près de 100 films, pour la plupart en Super 8mm, ce « dissident du cinéma américain » (P. Adams Sitney) aura, par son inlassable volonté de défendre l’indépendance en cinéma, influencé quantité de jeunes cinéastes.

Saul Levine (USA, 1943), filmmaker, film programmer and teacher at the Massachusetts College of Art and Design in Boston, is undoubtedly one of the strongest advocates of experimental and avant-garde cinema. Levine is the author of nearly 100 films, mostly shot in Super 8 mm. Through his untiring desire to defend independence in cinema, this ‘dissident of American cinema’ (P. Adams Sitney) has influenced many young filmmakers.

 

Marcos Ortega Miranda

 

Marcos Ortega Miranda (Spanje, 1973) is redacteur van de website/hub Experimental Cinema (expcinema.org), een van de eerste Spaanstalige blogs die zich richt op experimentele en avant-gardefilms, wereldwijd een belangrijke bron voor nieuws en meningen over kunstenaarsfilms. Ortega is een productief auteur van artikels en recensies en ook mede-redacteur van de sectie ‘Fugas’ van het Spaanse onlinemagazine Blogs & Docs.

Marcos Ortega Miranda (Espagne, 1973), est le concepteur et l’éditeur du site web Experimental Cinema (expcinema.org), un des sites les plus importants consacrés au cinéma expérimental et d’avant-garde, et l’une des ressources les plus fournies en actualités et débats sur le cinéma d’essai. Grand connaisseur de ce cinéma, Ortega est l’auteur de nombreux articles et textes sur le sujet. Il s’est également occupé de la rubrique intitulée Fugas (« Fugues ») pour le webzine Blogs & Docs.

Marcos Ortega Miranda (Spain, 1973), is the editor of the website / hub Experimental Cinema (expcinema.org), one of the first Spanish language blogs to focus on experimental and avant-garde films, and a major global resource for news and opinion on artists’ filmmaking. A prolific article writer and reviewer, he also co-edited the ‘Fugas’ section for the Spanish online magazine Blogs & Docs.

 

Helena Kritis

 

Helena Kritis (België, 1981) programmeert cinema, video en visuele kunsten in de Beursschouwburg (Brussel). Terwijl ze het Documentair FilmPlatform ZONE coördineerde (een festival voor documentaire film georganiseerd door MuHKA, Buda Kortrijk en Filmplateau Gent), begeleidde ze de Brusselse kunstenares Els Opsomer tijdens de Biënnale van Istanbul van 2007. Alvorens toe te treden tot de Beursschouwburg in 2008, is ze programmatie- en productie-assistente geweest voor MuHKA_media (ondertussen Cinema Zuid). Helena Kritis is ook een actief lid van de raden van bestuur van het festival Courtisane, van Objectif Exhibitions in Antwerpen (een ruimte voor hedendaagse kunst in Antwerpen), en van SPIN (een steun- en onderzoeksplatform beheerd door kunstenaars). 

Helena Kritis (Belgique, 1981) programme le cinéma, la vidéo et les arts visuels au Beursschouwburg (Bruxelles). Alors qu’elle coordonnait la Documentair FilmPlatform ZONE (un festival de cinéma documentaire organisé avec le MuHKA, Buda Kortrijk et Filmplateau Gent), elle a assisté l’artiste bruxelloise Els Opsomer lors de la Biennale d’Istanbul de 2007. Avant de rejoindre le Beursschouwburg en 2008, elle a été assistante de programmation et de production pour MuHKA_media (devenu entre-temps Cinema Zuid). Helena Kritis est aussi membre actif des conseils d’administration du festival Courtisane, d’Objectif Exhibitions (un espace d’art contemporain à Anvers) et de SPIN (une plate-forme de soutien et de recherche gérée par des artistes).

Helena Kritis (Belgium, 1981) is currently a film, video and visual arts programmer at Beursschouwburg in Brussels. While coordinating the Documentair FilmPlatform ZONE (a documentary film festival in collaboration with MuHKA, Buda Kortrijk and Filmplateau Gent) she assisted the Brussels-based artist Els Opsomer during her participation at the 2007 Istanbul Biennial. Before joining Beursschouwburg in 2008 she was a curatorial and production assistant at MuHKA_media (now Cinema Zuid). Helena Kritis is also an active board member of the Courtisane film festival, Objectif Exhibitions (an Antwerp-based space for contemporary art practices) and SPIN (an artist-run support and research platform).