menu facebook instagram twitter guest

EXPRMNTL/ÂGE D’OR » Guy Sherwin 2


Program 2015 » Guy SherwinGuy Sherwin 2

Monday
05.10.2015 / 17:15
Ledoux

Da Capo (2000, 9’) / Flight (1998, 4’) / Filter Beds (1998, 9’) / Night Train (1979, 2’)

 

Guy Sherwin, UK 1979-2000

b&w, 24’, 16 mm, V : NO DIALOGUE

Wires (2009, 6’) / Bay Bridge from Embarcadero (2002-2006, 9’)

Guy Sherwin, UK 2002-2009

b&w, 15’, TRIPLE 16 mm projection, V : SILENT

Notes

Guy Sherwin, UK 1979

colour, 2’, 35 mm, V : NO DIALOGUE

Da Capo (dat meerdere variaties van een portret toont), Night Train (waarvan de beelden klank voortbrengen) en Wires (met drievoudige projectie) zijn drie titels uit de serie Train Films, die (net zoals Flight) de noties beweging en onbeweeglijkheid verkennen. Het in het begin van de lente in het oosten van Londen gedraaide Filter beds is een studie over scherptediepte. Bay Bridge from Embarcadero toont in multiprojectie een panorama waarin drie verschillende temporaliteiten naast mekaar worden geplaatst. In Notes speelt de camera piano.

Vertoning ingeleid door Guy Sherwin.

Da Capo (qui décline de multiples variations d’un portrait), Night Train (dont les images génèrent du son) et Wires (en triple projection) sont trois titres de la série Train Films, explorant notamment (à l’instar de Flight) les notions de mouvement et d’immobilité. Tourné au printemps dans un parc à l’Est de Londres, Filter Beds est une étude sur la profondeur de champ. Bay Bridge from Embarcadero juxtapose en multiprojection trois temporalités différentes. Dans Notes, la caméra joue du piano.

Séance présentée par Guy Sherwin.

Da Capo, with its multiple variations on one portrait, Night Train, with its images generating sound, and Wires, a triple projection, are three titles from the Train Films series, exploring – like Flight – the notions of movement and stillness. Filter Beds, shot in early spring in an East London park, is a study in depth of field. With Bay Bridge from Embarcadero, a multiprojection-panorama is developed, juxtaposing three different temporalities. Finally, in Notes, the camera plays the piano.

Screening introduced by Guy Sherwin.