menu facebook instagram twitter guest

EXPRMNTL/ÂGE D’OR » Baby, I Will Make you Sweat


Program 2014 » INTRODUCTION TO… Birgit HeinBaby, I Will Make you Sweat

Wednesday
08.10.2014 / 20:30
Ledoux


Baby, I Will Make you Sweat 

Birgit Hein, Germany 1995

color, 63’, 16mm, v : ENG, sub : —

Dans ce journal filmé aussi touchant que provocant, Birgit Hein évoque son voyage en Jamaïque en tant que touriste sexuelle. Entre introspection personnelle et description explicite (par l’image ou par la parole) des expériences intimes d’une femme de cinquante ans récemment séparée, ce film dérange par la manière dont Hein y met en jeu son corps, son âge et sa position pour poser de multiples questions sur la sexualité, la moralité et la féminité. À l’encontre de la représentation exhibitionniste à laquelle un tel sujet pourrait donner lieu, le film développe son propos dans des images au grain renforcé et à la précision estompée, portées vers l’abstraction par le refilmage en 16mm d’images originellement tournées en vidéo Hi-8.

Séance présentée par Birgit Hein.

In dit even ontroerende als provocerende filmdagboek vertelt Birgit Hein over haar reis naar Jamaica als sekstoerist. De film schippert tussen persoonlijke introspectie en expliciete beschrijving (via woord en beeld) van de intieme ervaringen van een 50-jarige recent gescheiden vrouw en ontregelt door de manier waarop Hein haar lichaam, leeftijd en positie inzet om allerlei vragen te stellen over seksualiteit, moraal en vrouwelijkheid. In tegenstelling tot de exhibitionistische voorstelling waar een dergelijk onderwerp toe zou kunnen leiden, vertelt de film zijn verhaal aan de hand van beelden met een grove korrel en een vervaagde precisie, die door het herfilmen van Hi-8 videobeelden op 16mm neigen naar abstractie.

Vertoning ingeleid door Birgit Hein.

In this touching and provocative film diary, Birgit Hein talks about her trip to Jamaica as a sex tourist. Between personal introspection and explicit descriptions (in images or dialogue) of the intimate experiences of a recently separated woman in her fifties, the film disturbs in the manner with wich Hein uses her body, her age and position to ask many questions about sexuality, morality and feminity. Not at all the attention-seeking representation that such a subject could result in, the film unwinds its images with enhanced grain and blurred accuracy, reaching abstraction by re-filming in 16mm the images originally filmed in Hi-8 video.

Screening introduced by Birgit Hein.


/